Szkolenie nt. Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe – Dolsk 14-15.09.2017r.

Zaproszenie na szkolenie
Informacja ogólna
Karta zgloszeniowa

 

Szkolenie nt. Zmiany przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami dokonane w okresie 1.01.2014r. do 2017r. (stan prawny czerwiec 2017r.) – Borki 17-18.06.2017r..

Lipowy_Most_zaproszenie
Lipowy_Most_program
Lipowy_Most_zgłoszenie

XXVI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych – Łódź 21-22.09.2017r.

Zaproszenie na XXVI KKRzM Łódź 21-22.09.2017r.
Program ramowy – XXVI KKRzM Łódź 21-22.09.2017r.
Formularz zgłoszeniowy – XXVI KKRzM Łódź 21-22.09.2017r.

Szkolenie nt. Zasady obrotu nieruchomościami rolnymi na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2016r. – Kraków 23.06.2017r.

Zaproszenie na szkolenie 23.06.2017
Zgłoszenie
Plan wykładu

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Projekt rozporządzenia

Szkolenie nt. Rozliczenia nakładów na nieruchomości w różnych sytuacjach prawnych – Zielona Góra 29.04.2017r.

Zaproszenie na szkolenie

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 26.05.2017r.

Walne Zgromadzenie Członków 26.05.2017r.

Panel dyskusyjny dotyczący szerokości stref dla poszczególnych sieci infrastruktury technicznej – Zielona Góra 27.04.2017r.

Panel dyskusyjny 27.04.2017r.

Wycieczka integracyjna Słynne Uzdrowiska Cesarskie: Karlowe Wary-Mariańskie i Franciszkowe Łaźnie -27-28.05.2017r.

Zaproszenie na wycieczkę integracyjną
Program wycieczki