Stanowisko PFSRM odnoszące się do „Krajowego planu działania” opracowanego na podstawie art. 59 dyrektywy 2005/36/WE

Pismo Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 13.07.2016 r.

III Warsztaty wyceny nieruchomości 16-17.06.2016r Dolsk

III Warsztaty wyceny nieruchomości
Dolsk 2016-program szkolenia-1
karta zgloszeniowa-Dolsk2016

Zaproszenie na konferencję w Gdańsku 22-24.09.2016r.

Ulotka BVC 2016_vPL

Szkolenie dla kandydatów do zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego 23-24.06.2016r. Warszawa

PLAKAT v20160519 _2_

Szkolenie nt. Wyceny nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości- 27-28.04.2016r.

Zaproszenie na szkolenie
Program szkolenia
Zgłoszenie na szkolenie

Szkolenie nt. Wątpliwości praktyka wobec stosowania metod statystycznych w wycenie nieruchomości – 27.04.2016r.

2016-04-27 zaproszenie na szkolenie
2016-04-27 zgloszenie_na_szkolenie

Holidays___Easter_Rabbit_on_a_rainbow_background_on_Easter_072832_

Szkolenie PFSRM „Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych” 18-20.04.2016r.

Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych KOMUNIKAT 2016

Szkolenie LSRM w dniu 15.04.2016r. nt. „Dokumentacja planistyczna jako źródło informacji o przeznaczeniu nieruchomości dla potrzeb ich wyceny”

Zaproszenie na szkolenie
Program szkolenia

Szkolenie „Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin” – 13.04.2016r.

KOMUNIKAT SZKOLENIE KOPALINY