KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 5 członków w tym przewodniczącego. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Komisję.

Zgodnie z §28 Statutu do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia

2)      składanie sprawozdania z działalności na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Stanowisko Nazwisko i imię Numer uprawnień
PRZEWODNICZĄCA Paprocka Urszula 954
CZŁONEK Bakalarz – Wojnowski Zbigniew 6387
CZŁONEK Miech Zenon 4423