ZARZĄD

Skład Zarządu LSRM:

Przewodniczący Kol. Henryk Masternak
Z-ca Przewodniczącego Kol.  Tadeusz Reutt
Sekretarz Kol. Agnieszka Fedorowicz
Skarbnik Kol. Olga Medwediuk
Członek ds. Kontaktów z Zagranicą Kol. Sławomir Kłosowski