Category Archives: Uncategorized

Ostatnie pożegnanie

Świeczka

Ze smutkiem zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2023 roku zmarł Kolega Rzeczoznawca Majątkowy Andrzej Chrzanowski, długoletni członek naszego Stowarzyszenia.

Cześć Jego pamięci.

Urszula Maśko – Przewodniczący Zarządu LSRM w Zielonej Górze

Nabór na rozpoczęcie praktyk od 1 stycznia 2023 r.

praktyki

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze, rozpoczyna po latach, po raz kolejny, prowadzenie praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

zgodnie z art. 177, ust. 5, ustawy o gospodarce nieruchomościami (t .jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 586 z późn. zm.)

Poprzednie edycje

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2007 – 2015 prowadziło praktyki grupowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Na przestrzeni tych lat, spośród osób które uczestniczyły istotna część obecnie czynnie wykonuje zawód rzeczoznawcy majątkowego.

Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje praktyk LSRM

 • Zajęcia będą odbywać się w kilkuosobowych grupach. 
 • W trakcie praktyki kandydat na rzeczoznawcę stosownie do obowiązujących wymogów sporządza projekty sześciu operatów szacunkowych.
 • Sporządzanie projektów operatów szacunkowych koordynowane będzie przez doświadczonych rzeczoznawców stowarzyszonych w LSRM posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
 • W trakcie praktyki adepci zawodu mogą wzbogacić wiedzę nabytą na studiach o praktyczne aspekty pracy rzeczoznawcy.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj: Szczegółowe informacje o praktykach w LSRM

lub zadzwoń na nr 68 322-18-01 lub 601 782 472

Informacja o wyborze nowego zarządu LSRM w Zielonej Górze

INFORMACJA

W dniu 4 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrany został nowy Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w następującym składzie:

 1. Urszula Maśko – Przewodniczący 
 2. Mariusz Mazurek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Anna Opalińska – Skarbnik
 4. Józef Maśko – Sekretarz
 5. Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń.

 

Równocześnie na tym Walnym Zebraniu członków LSRM wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Zenon Miech – Przewodniczący
 2. Eugeniusz Pierzchlewicz – Członek
 3. Marta Cytrycka – Członek.

 

Jednocześnie informujemy, że przeniesione zostało biuro Stowarzyszenia z ulicy Konstytucji 3 Maja 15 na ulicę Bohaterów Westerplatte 11 (pokój 505),  w którym można korzystać z biblioteki: publikacji fachowych i cenników oraz katalogów robót i obiektów budowlanych prenumerowanych przez LSRM.

Telefon kontaktowy: 68 322-18-01   lub   601782472 .

Biuro będzie czynne w dniach: wtorek-czwartek  godz. 10:00 – 15:00 .

 

                                                                                        Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                                                                  Józef Maśko

                                                                                                Sekretarz LSRM

Walne zgromadzenie członków

                                                                      Koleżanki i Koledzy – Członkowie LSRM

 

Zgodnie z obowiązującym statutem LSRM w Zielonej Górze z dniem 25 listopada 2020r upływa kadencja organów (Zarząd, Komisja rewizyjna) wybranych na Walnym Zjeździe Członków w dniu 17 listopada 2017r oraz Zespołu Oceniającego Poprawność Sporządzania Operatów Szacunkowych.

Zgodnie z Ustawą z 19 czerwca 2020r o dopłatach […..] oraz uproszczonym postępowaniu układu w związku z wystąpieniem COVID – 19 (Dz.U z 2020r poz. 1086) w rozdziale 7 – Zmiany w przepisach dokonano zmiany w art. 10 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach  w ten sposób, że po ust. 1e dodaje się ustęp 1f w brzmieniu:

 • Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 upływa w okresie obowiązywania stanu pandemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu , podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nowa kadencję, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia pandemicznego lub stanu epidemii.

W świetle przepisów prawa j.w. kadencja władz LSRM trwa nadal, do czasu odwołania stanu zagrożenia pandemicznego.

 

Przewodniczący Zarządu LSRM w Zielonej Górze

 

                                   Henryk Masternak

                                                                 Koleżanki i Koledzy Rzeczoznawcy Majątkowi

 

Ze smutkiem zawiadamiam, ze w dniu 4 listopada 2020r zmarł były członek LSRM w Zielonej Górze, Kol. Ryszard Wasilewski.

Cześć Jego pamięci

 

Przewodniczący Zarządu LSRM w Zielonej Górze

Henryk Masternak

Pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie możliwości fotografowania aktów notarialnych

Pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie możliwości

Szkolenie nt. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw – Warszawa 21-22.06.2018r.

Komunikat

Szkolenie „Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami po ostatniej nowelizacji uogn. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowania administracyjnym. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a grunty publiczne” – Białystok 9-10.06.2018r.

Zaproszenie
Program
Zgłoszenie

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna

Statystyka w wycenie nieruchomości-czy jest legalna? – Warszawa 27.02.2018r.

Zgłoszenie
2018