Category Archives: Uncategorized

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Nieruchomość w przestrzeni 3 – Poznań 19-20.10.2017r.

Zaproszenie_RzM
Program
Formularz_zgłoszeniowy

Szkolenie nt. Wartość zabytku-aspekty warsztatowe wyceny nieruchomości zabytkowych – Łódź 20.10.2017r.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 20.10.2017
KARTA ZGŁOSZENIA 2017

Szkolenie nt. Analiza zmian w uogn od 1 stycznia 2014r do 2017r. – Legnica 9-10.11.2017r.

Zaproszenie
Harmonogram
Karta zgłoszenia

Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dot. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. nowelizacji uogin

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiam, iż w dniu wczorajszym 3 lipca 2017 roku,
w wieku 86 lat zmarł nasz Kolega rzeczoznawca majątkowy
Prezydent Federacji 2000-2003
Wacław Baranowski

Odszedł wspaniały człowiek wrażliwy na ludzkie krzywdy i zawsze gotowy nieść pomoc.
Wielki społecznik, najpierw myślał o innych, nigdy o sobie. Swoim życiem zasłużył na szacunek wszystkich, którzy go znali.
Pozostanie w naszej pamięci jako wzór do naśladowania.

Prezydent PFSRM
Marek Wiśniewski

Szkolenie nt. Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe – Dolsk 14-15.09.2017r.

Zaproszenie na szkolenie
Informacja ogólna
Karta zgloszeniowa

 

Szkolenie nt. Zmiany przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami dokonane w okresie 1.01.2014r. do 2017r. (stan prawny czerwiec 2017r.) – Borki 17-18.06.2017r.

Lipowy_Most_zaproszenie
Lipowy_Most_program
Lipowy_Most_zgłoszenie

XXVI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych – Łódź 21-22.09.2017r.

Zaproszenie na XXVI KKRzM Łódź 21-22.09.2017r.
Program ramowy – XXVI KKRzM Łódź 21-22.09.2017r.
Formularz zgłoszeniowy – XXVI KKRzM Łódź 21-22.09.2017r.

Szkolenie nt. Zasady obrotu nieruchomościami rolnymi na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2016r. – Kraków 23.06.2017r.

Zaproszenie na szkolenie 23.06.2017
Zgłoszenie
Plan wykładu

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Projekt rozporządzenia