AKTY PRAWNE

 

Data wydaniaAkt prawny
5 września 2023 r.Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie wyceny nieruchomości


11 stycznia 2023 r.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Tekst jednolity)


1 grudnia 2021 r.Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Tekst jednolity)