Praktyki zawodowe na rzeczoznawcę majątkowego

Zgodnie z Art. 177. ust. 1 pkt 5 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości

Jak przebiegają praktyki w LSRM?

W trakcie praktyki kandydat na rzeczoznawcę stosownie do obowiązujących wymogów sporządza projekty sześciu operatów szacunkowych.

Sporządzanie projektów operatów szacunkowych koordynowane będzie przez doświadczonych rzeczoznawców stowarzyszonych w LSRM posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. W trakcie praktyki adepci zawodu mogą wzbogacić wiedzę nabytą na studiach o praktyczne aspekty pracy rzeczoznawcy.

Wymagane dokumenty

Osoba zamierzająca rozpocząć praktykę w Lubuskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze powinna przedłożyć wymienione niżej dokumenty w oryginale oraz dokonać następujących opłat:

  1. Wypełniony wniosek o odbycie praktyki zawodowej w LSRM i wydanie dziennika praktyk. (załącznik nr 1).
  2. Oświadczenie dot. spełnienia przez kandydata, warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości (załącznik nr 2),
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
  4. Oryginał świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości.
  5. Potwierdzenie dokonania wpłat:
    A) Opłata za wydanie dziennika praktyk (na rzecz PFSRM) – 169,88 zł
    B) Opłata za koordynację praktyk zawodowych (na rzecz LSRM) – 500,00 zł

Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Nie przyjmujemy dokumentów wysyłanych elektronicznie.

Opłaty

Opłata za wydanie dziennika praktyk – 169,88 zł

Tytułem: „Wydanie dziennika praktyk”
(kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2021, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dn. 09.02.2022r.)
Odbiorca: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie
Nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574.

Od dnia 1 marca 2023 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić będzie 190,38 zł – kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2022, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 09.02.2023r.

Opłata za koordynację praktyk zawodowych – 500,00 zł
Tytułem: „Koordynacja praktyk zawodowych”
Odbiorca: Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze
Nr konta: 39 1020 5402 0000 0102 0140 8525

Koszt praktyki zawodowej – 3 369 PLN
(wpłata na konto LSRM po podpisaniu z uczestnikiem praktyk stosownej umowy).
Tytułem: „Opłata za praktykę zawodową”
Odbiorca: Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze
Nr konta: 39 1020 5402 0000 0102 0140 8525

Gdzie dostarczyć dokumenty?

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Bohaterów Westerplatte 11 (pokój 505)
65-034 Zielona Góra
tel. 68 322-18-01 lub 601 782 472
e-mail: biuro@lsrmzgora.pl

Biuro czynne:
wtorek, środa, czwartek
godz. 10.00 – 15.00

Przed wizytą w biurze prosimy o kontakt telefoniczny.

Masz pytania?

Zadzwoń na nr 68 322-18-01 lub 601 782 472


Informacja o Pełnomocniku Stowarzyszenia ds. Praktyk Zawodowych

Przy siedzibie Stowarzyszenia funkcjonuje również Federacyjny Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych, którego zadaniem jest koordynacja praktyk zawodowych prowadzonych w systemie indywidualnym (przez poszczególnych rzeczoznawców – osoby prowadzące oraz uprawnione) lub w systemie warsztatowym przez poszczególne uprawnione do tego przedsiębiorstwa lub Stowarzyszenia (osoby prowadzące) zatrudniające prowadzących (osoby uprawnione). Szczegółowe informacje o zasadach odbywania praktyk udzielane są przez Kol. Tomasza Gemińskiego – pełnomocnika ds. praktyk w formie korespondencji elektronicznej (adres e-mail: geminski@o2.pl, tel. 602 296 701).