PRAKTYKI

W ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 31 z 2008r)pobierzpdfzmienionego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2009r zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 60 z 2009r.)  pobierzpdf  Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych uczestniczy w programie szkolenia na rzeczoznawców majątkowych organizowanym przez PFSRM w Warszawie.

Po raz kolejny w 2013r  zorganizowane zostały praktyki na rzeczoznawców majątkowych w formie warsztatowej. Praktyki odbywają się w systemie szkoleń trwającym, zgodnie z rozporządzeniem, minimum 12 m-cy.  Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi  ośmioosobową  grupę kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Warunki prowadzenia praktyk jak i warunki jakie powinny spełniać zarówno kandydaci na rzeczoznawców majątkowych jak i osoby prowadzące a także osoby uprawnione do prowadzenia zajęć w ramach praktyk zawodowych określa wyżej wymienione rozporządzenie.

Przy siedzibie Stowarzyszenia funkcjonuje również Federacyjny Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych, którego zadaniem jest koordynacja praktyk zawodowych prowadzonych w systemie indywidualnym (przez poszczególnych rzeczoznawców – osoby prowadzące oraz uprawnione)  lub w systemie warsztatowym przez poszczególne uprawnione do tego przedsiębiorstwa  lub Stowarzyszenia (osoby prowadzące) zatrudniające prowadzących (osoby uprawnione).

Informacje w sprawie praktyk uzyskać można osobiście w siedzibie Stowarzyszenia u pełnomocnika ds. praktyk lub drogą elektroniczną tadeuszreutt@wp.pl  .

 

Pełnomocnik ds. praktyk

Tadeusz Reutt