ZARZĄD

Skład Zarządu LSRM:

Przewodniczący Kol. Urszula Maśko
Z-ca Przewodniczącego Kol.  Mariusz Mazurek
Sekretarz Kol. Józef Maśko
Skarbnik Kol. Anna Opalińska
Członek Zarządu ds. Szkoleń Kol. Tomasz Giemiński