Szkolenie – Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie-warsztaty nt.:

Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Termin szkolenia:
20 kwietnia 2024 r.
Rozpoczęcie godzina: 9:00
Miejsce:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 9
Sala im. Chmielewskiego – II piętro
Otwórz mapę

Szkolenie poprowadzi
mgr inż. Jerzy Dąbek
rzeczoznawca majątkowy nr upr. 256

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej d/s nadawania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości; współautor publikacji i standardów wyceny dotyczących szacowania szkód, określania obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu i wynagrodzeń związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej.

Szkolenie realizuje ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych i pozwala uzyskać 5 punktów za 10 godzin (2 – szkolenie, 3 – warsztaty), określone w § 4 ust 3 w związku z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Koszt szkolenia:

350 zł – dla członków LSRM w Zielonej Górze – z opłaconymi składkami
400 zł – dla pozostałych osób

Zgłoszenie

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty!
Zgłoszenie należy przesłać do 16 kwietnia 2024 r. na adres e-mail: biuro@lsrmzgora.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.


Wpłata na konto LSRM Zielona Góra:
PKO BP I/O Zielona Góra,
Nr konta 39 1020 5402 0000 0102 0140 8525

Materiały

Materiały zostaną wysłane do uczestników e-mailem.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt:
Biuro LSRM
e-mail: biuro@lsrmzgora.pl lub tel. 601-782-472 lub 68 322-18-01.
Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń
tel. 602-296-701

Harmonogram

8:50 Rejestracja uczestników
9:00 – 10:30 Szkolenie
10:40 – 12:10 Szkolenie
12:20 – 13:50 Szkolenie
15:30 – 16:20 Przerwa obiadowa
16:20 – 17:40 Pytania, dyskusja

 

W czasie zajęć omawiana będzie tematyka aktualnego standardu przesyłowego wraz z prezentacją wzorów stosowanych do określenia:

  • wartości służebności przesyłu;
  • wynagrodzenia za korzystanie z pasa służebności przesyłu;
  • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Dodatkowo przedstawione zostaną zadania rzeczoznawcy majątkowego w przypadku:

  • ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości decyzją starosty, wydaną na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • wydania decyzji wojewody na podstawie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.