Szkolenie z wartościowania drzewostanów

Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie-warsztaty pn.:

Szkolenie z wartościowania drzewostanów

Termin szkolenia: 13 maja 2023 rok; rozpoczęcie godzina: 10:00
Miejsce: ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary, Siedziba Nadleśnictwa Lipinki. Otwórz mapę

Szkolenie-warsztaty obejmuje 8 godzin edukacyjnych, które poprowadzi Michał Szczepaniak – Z-ca Nadleśniczego, Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lipinki

Szkolenie-warsztaty realizują ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych i pozwolą uzyskać 4 punkty za warsztaty-szkolenie, określone w § 4 ust 3 w związku z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Koszt szkolenia:

80 zł – dla członków LSRM w Zielonej Górze – z opłaconymi składkami
180 zł – dla pozostałych osób

Zgłoszenie

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 05 maja 2023 r. na adres e-mail: biuro@lsrmzgora.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.


Wpłata na konto LSRM Zielona Góra:
PKO BP I/O Zielona Góra,
Nr konta 39 1020 5402 0000 0102 0140 8525

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt:
Biuro LSRM
e-mail: biuro@lsrmzgora.pl lub tel. 601-782-472 lub 68 322-18-01.
Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń
tel. 602-296-701

Program szkolenia

  1. Taksacja leśna – prace urządzeniowe w zakresie przygotowania Planu Urządzenia Lasu z wprowadzeniem w szczegóły opisu taksacyjnego i kart ewidencyjnych drzewostanów.
  2. Hodowla lasu – zakładanie i pielęgnacja upraw leśnych oraz młodników, z aspektami nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego w świetle wartości hodowlanej drzewostanów.
  3. Ochrona lasu – ożywione i nieożywione czynniki chorobotwórcze w odniesieniu do zdrowotności drzewostanów i ich wartości hodowlano-jakościowej.
  4. Użytkowanie lasu – szacowanie ilościowo-jakościowe drzew i surowca drzewnego w oparciu o zasady sporządzania szacunków brakarskich oraz ugruntowaną wiedzę i praktykę leśną.
  5. Przyrodniczo-społeczne wartości lasu – pozaprodukcyjne aspekty wartościowania wybranych drzewostanów stanowiących elementy cennego ekosystemu przyrodniczego oraz charakteryzujące się zwiększonymi funkcjami społecznymi.
  6. Praktyczne przeprowadzenie taksacji lasu – wyjście terenowe po lasach leśnictwa Zielony Las (Żary).

Harmonogram

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:40 Przerwa
11:40 – 13:10 Szkolenie
13:10 – 13:20 Przerwa
13:20 – 14:50 Szkolenie
14:50 – 15:00 Przerwa
15:00 – 16:30 Szkolenie