INFORMACJA O WYBORZE NOWEGO ZARZĄDU LSRM W ZIELONEJ GÓRZE

INFORMACJA

W dniu 4 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrany został nowy Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w następującym składzie:

  1. Urszula Maśko – Przewodniczący 
  2. Mariusz Mazurek – Zastępca Przewodniczącego
  3. Anna Opalińska – Skarbnik
  4. Józef Maśko – Sekretarz
  5. Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń.

 

Równocześnie na tym Walnym Zebraniu członków LSRM wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Zenon Miech – Przewodniczący
  2. Eugeniusz Pierzchlewicz – Członek
  3. Marta Cytrycka – Członek.

 

Jednocześnie informujemy, że przeniesione zostało biuro Stowarzyszenia z ulicy Konstytucji 3 Maja 15 na ulicę Bohaterów Westerplatte 11 (pokój 505),  w którym można korzystać z biblioteki: publikacji fachowych i cenników oraz katalogów robót i obiektów budowlanych prenumerowanych przez LSRM.

Telefon kontaktowy: 68 322-18-01   lub   601782472 .

Biuro będzie czynne w dniach: wtorek-czwartek  godz. 10:00 – 15:00 .

 

                                                                                        Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                                                                  Józef Maśko

                                                                                                Sekretarz LSRM

Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i wiele sukcesów w nowym roku życzy zarząd LSRM w Zielonej Górze

Kartka świąteczna - najlepsze sposoby na wysyłkę - Jak Wysłać

Wszystkim koleżankom i kolegom życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

… 

Życzenia Noworoczne

Walne zgromadzenie członków

                                                                      Koleżanki i Koledzy – Członkowie LSRM

 

Zgodnie z obowiązującym statutem LSRM w Zielonej Górze z dniem 25 listopada 2020r upływa kadencja organów (Zarząd, Komisja rewizyjna) wybranych na Walnym Zjeździe Członków w dniu 17 listopada 2017r oraz Zespołu Oceniającego Poprawność Sporządzania Operatów Szacunkowych.

Zgodnie z Ustawą z 19 czerwca 2020r o dopłatach […..] oraz uproszczonym postępowaniu układu w związku z wystąpieniem COVID – 19 (Dz.U z 2020r poz. 1086) w rozdziale 7 – Zmiany w przepisach dokonano zmiany w art. 10 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach  w ten sposób, że po ust. 1e dodaje się ustęp 1f w brzmieniu:

  • Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 upływa w okresie obowiązywania stanu pandemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu , podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nowa kadencję, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia pandemicznego lub stanu epidemii.

W świetle przepisów prawa j.w. kadencja władz LSRM trwa nadal, do czasu odwołania stanu zagrożenia pandemicznego.

 

Przewodniczący Zarządu LSRM w Zielonej Górze

 

                                   Henryk Masternak

                                                                 Koleżanki i Koledzy Rzeczoznawcy Majątkowi

 

Ze smutkiem zawiadamiam, ze w dniu 4 listopada 2020r zmarł były członek LSRM w Zielonej Górze, Kol. Ryszard Wasilewski.

Cześć Jego pamięci

 

Przewodniczący Zarządu LSRM w Zielonej Górze

Henryk Masternak

Wesołych Świąt

Podobny obraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam niezwykłych wrażeń,

                                       niezapomnianych chwil w nadchodzącym roku.

                                                                                                              Zarząd LSRM w Zielonej Górze.

Pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie możliwości fotografowania aktów notarialnych

Pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie możliwości

Szkolenie nt. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw – Warszawa 21-22.06.2018r.

Komunikat