Życzenia świąteczne

Kartka bożonarodzeniowa Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia mam przyjemność złożyć w imieniu Zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze oraz własnym najserdeczniejsze życzenia. Wielu radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2024 Roku.

Urszula Maśko – Przewodniczący Zarządu LSRM

Smutna wiadomość – Zmarł Prof. Andrzej Hopfer

O terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych będziemy informować

Zarząd Główny
Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

Szkolenie – Planowanie przestrzenne po nowelizacji ustawy w praktyce rzeczoznawcy majątkowego

Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie-warsztaty nt.:

Planowanie przestrzenne po nowelizacji ustawy w praktyce rzeczoznawcy majątkowego

Termin szkolenia:
2 grudnia 2023 r.
Rozpoczęcie godzina: 10:00
Miejsce:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 9
Sala im. Chmielewskiego – II piętro
Otwórz mapę

Szkolenie poprowadzi
mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza
Dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Zielona Góra

Szkolenie realizuje ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych i pozwala uzyskać 3 punkty za 6 godzin (2 godz. wykładów i 4 godz. warsztatów), określone w § 4 ust 3 w związku z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Koszt szkolenia:

120 zł – dla członków LSRM w Zielonej Górze – z opłaconymi składkami
150 zł – dla pozostałych osób

Zgłoszenie

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty!
Zgłoszenie należy przesłać do 30 listopada 2023 r. na adres e-mail: biuro@lsrmzgora.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.


Wpłata na konto LSRM Zielona Góra:
PKO BP I/O Zielona Góra,
Nr konta 39 1020 5402 0000 0102 0140 8525

Materiały

Materiały zostaną wysłane do uczestników e-mailem.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt:
Biuro LSRM
e-mail: biuro@lsrmzgora.pl lub tel. 601-782-472 lub 68 322-18-01.
Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń
tel. 602-296-701

Harmonogram

9:50 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:40 Przerwa
11:40 – 13:10 Szkolenie
13:10 – 13:20 Przerwa
13:20 – 14:50 Szkolenie

Szkolenie – Analiza zmian – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości

Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie pn.:

Analiza zmian – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości

Termin szkolenia:
28 października 2023 r.
Rozpoczęcie godzina: 10:00
Miejsce:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 9
Sala im. Chmielewskiego – II piętro
Otwórz mapę

Szkolenie poprowadzi
Józef Maśko – upr. nr 444

Szkolenie realizuje ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych i pozwala uzyskać 3 punkty za szkolenie, określone w § 4 ust 3 w związku z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Koszt szkolenia:

120 zł – dla członków LSRM w Zielonej Górze – z opłaconymi składkami
150 zł – dla pozostałych osób

Zgłoszenie

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty!
Zgłoszenie należy przesłać do 26 października 2023 r. na adres e-mail: biuro@lsrmzgora.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.


Wpłata na konto LSRM Zielona Góra:
PKO BP I/O Zielona Góra,
Nr konta 39 1020 5402 0000 0102 0140 8525

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt:
Biuro LSRM
e-mail: biuro@lsrmzgora.pl lub tel. 601-782-472 lub 68 322-18-01.
Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń
tel. 602-296-701

Harmonogram

9:50 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:40 Przerwa
11:40 – 13:10 Szkolenie
13:10 – 13:20 Przerwa
13:20 – 14:50 Szkolenie

Smutna wiadomość

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 16 czerwca 2023 roku zmarł nasz Kolega Henryk Malicki – współzałożyciel i pierwszy Przewodniczący Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze, którą to funkcję pełnił w latach 1992 – 2000. Kolega, który z ogromnym zaangażowaniem oraz pasją poświęcał się na niwie rzeczoznawstwa majątkowego, przekazując Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Cześć Jego pamięci.

We wtorek 20 czerwca 2023 o godz. 12:00 na Starym Cmentarzu w Zielonej Górze (ul. Wrocławska) rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.

Zarząd LSRM w Zielonej Górze.

Szkolenie – Samowole budowlane i ich wpływ na opis i ocenę nieruchomości

Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie pn.:

Samowole budowlane i ich wpływ na opis i ocenę nieruchomości

Termin szkolenia:
24 czerwca 2023
Rozpoczęcie godzina: 11:00
Miejsce:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 9
Sala im. Dębowskiego – II piętro
Otwórz mapę

Szkolenie poprowadzi
Paweł Krzaczkowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Szkolenie realizuje ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych i pozwala uzyskać 3 punkty za szkolenie, określone w § 4 ust 3 w związku z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Koszt szkolenia:

100 zł – dla członków LSRM w Zielonej Górze – z opłaconymi składkami
180 zł – dla pozostałych osób

Zgłoszenie

Zgłoszenie należy przesłać do 19 czerwca 2023 r. na adres e-mail: biuro@lsrmzgora.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.


Wpłata na konto LSRM Zielona Góra:
PKO BP I/O Zielona Góra,
Nr konta 39 1020 5402 0000 0102 0140 8525

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt:
Biuro LSRM
e-mail: biuro@lsrmzgora.pl lub tel. 601-782-472 lub 68 322-18-01.
Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń
tel. 602-296-701

Program szkolenia

 1. Podstawowe definicje ustawy Prawo budowlane – Zaznajomienie z definicjami związanymi bezpośrednio z budową w celu umożliwienia dokonywania wstępnej kwalifikacji robót w kontekście wymagań formalnych, wynikających z Prawa budowlanego.
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Ewoluowanie przepisów z zakresu samowoli budowlanych.
 3. Wskazanie nowelizacji wprowadzanych od 1 stycznia 1995 r. oraz ogólne omówienie ich wpływu na ocenę legalności robót (na wybranych przykładach).
 4. Wymagania formalne dla różnego rodzaju inwestycji
  • pozwolenie na budowę jako podstawowa zasada, dotycząca prowadzenia robót budowlanych
  • zwolnienia z obowiązku pozwolenia na budowę – wersja pierwotna i przepisy obecne.
 5. Najistotniejsze zmiany w ustawie Prawo budowlane, dotyczące samowoli budowlanych
  • wymagania formalne (dokumentacja),
  • opłaty legalizacyjne jako koszty wyceny nieruchomości.
 6. Rodzaje samowoli budowlanych i procedury legalizacyjne. – wyjście terenowe po lasach leśnictwa Zielony Las (Żary).
 7. Źródła pozyskiwania dokumentów niezbędnych do oceny legalności – omówienie możliwości pozyskiwania materiałów związanych z legalnością robót.

Harmonogram

10:50 Rejestracja uczestników
11:00 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 12:40 Przerwa
12:40 – 13:10 Szkolenie
13:10 – 13:20 Przerwa
13:20 – 14:50 Szkolenie
14:50 – 15:00 Przerwa
15:00 – 16:30 Szkolenie

Walne Zebranie Członków LSRM

Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zwołuje w dniu 24 czerwca 2023 roku Walne Zebranie Członków LSRM, które odbędzie się w Sali im. Dębowskiego – II piętro Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9,

w pierwszym terminie o godz. 900 ,   w drugim terminie o godz. 915

Porządek obrad:

 1. Sprawdzenie listy obecności.
 2. Przywitanie zebranych gości.
 3. Omówienie zasad głosowania.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza zebrania.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz informacja z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od 04.06.2022 r. do 31.12.2022 r.    
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Oceniającej i przedstawienie zmian                      w Regulaminie Komisji Oceniającej.
 11. Przedstawienie projektów Uchwał od 1 do 3.
 12. Głosowanie nad Uchwałą 1. w kwestii zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. .
 13. Głosowanie nad Uchwałą 2 w sprawie udzielenia absolutorium z działalności                        w  2022 r. Członkom Zarządu.
 14. Głosowanie nad Uchwałą 3 w sprawie zmiany i zatwierdzenia treści Regulaminu Komisji Oceniającej.
 15. Ogłoszenie wyników głosowania nad uchwałami nr 1 do 3.
 16. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie przypominamy,  że obowiązkiem każdego członka (zgodnie ze Statutem LSRM) jest aktywne uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia w tym m.in. uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków LSRM.

Za Zarząd LSRM
Przewodniczący Zarządu LSRM
Urszula Maśko

Szkolenie z wartościowania drzewostanów

Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie-warsztaty pn.:

Szkolenie z wartościowania drzewostanów

Termin szkolenia: 13 maja 2023 rok; rozpoczęcie godzina: 10:00
Miejsce: ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary, Siedziba Nadleśnictwa Lipinki. Otwórz mapę

Szkolenie-warsztaty obejmuje 8 godzin edukacyjnych, które poprowadzi Michał Szczepaniak – Z-ca Nadleśniczego, Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lipinki

Szkolenie-warsztaty realizują ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych i pozwolą uzyskać 4 punkty za warsztaty-szkolenie, określone w § 4 ust 3 w związku z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Koszt szkolenia:

80 zł – dla członków LSRM w Zielonej Górze – z opłaconymi składkami
180 zł – dla pozostałych osób

Zgłoszenie

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 05 maja 2023 r. na adres e-mail: biuro@lsrmzgora.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.


Wpłata na konto LSRM Zielona Góra:
PKO BP I/O Zielona Góra,
Nr konta 39 1020 5402 0000 0102 0140 8525

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt:
Biuro LSRM
e-mail: biuro@lsrmzgora.pl lub tel. 601-782-472 lub 68 322-18-01.
Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń
tel. 602-296-701

Program szkolenia

 1. Taksacja leśna – prace urządzeniowe w zakresie przygotowania Planu Urządzenia Lasu z wprowadzeniem w szczegóły opisu taksacyjnego i kart ewidencyjnych drzewostanów.
 2. Hodowla lasu – zakładanie i pielęgnacja upraw leśnych oraz młodników, z aspektami nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego w świetle wartości hodowlanej drzewostanów.
 3. Ochrona lasu – ożywione i nieożywione czynniki chorobotwórcze w odniesieniu do zdrowotności drzewostanów i ich wartości hodowlano-jakościowej.
 4. Użytkowanie lasu – szacowanie ilościowo-jakościowe drzew i surowca drzewnego w oparciu o zasady sporządzania szacunków brakarskich oraz ugruntowaną wiedzę i praktykę leśną.
 5. Przyrodniczo-społeczne wartości lasu – pozaprodukcyjne aspekty wartościowania wybranych drzewostanów stanowiących elementy cennego ekosystemu przyrodniczego oraz charakteryzujące się zwiększonymi funkcjami społecznymi.
 6. Praktyczne przeprowadzenie taksacji lasu – wyjście terenowe po lasach leśnictwa Zielony Las (Żary).

Harmonogram

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:40 Przerwa
11:40 – 13:10 Szkolenie
13:10 – 13:20 Przerwa
13:20 – 14:50 Szkolenie
14:50 – 15:00 Przerwa
15:00 – 16:30 Szkolenie

LSRM życzy Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wesołych świąt wielkanocnych życzy zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze

Nabór na rozpoczęcie praktyk od 1 stycznia 2023 r.

praktyki

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze, rozpoczyna po latach, po raz kolejny, prowadzenie praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

zgodnie z art. 177, ust. 5, ustawy o gospodarce nieruchomościami (t .jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 586 z późn. zm.)

Poprzednie edycje

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2007 – 2015 prowadziło praktyki grupowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Na przestrzeni tych lat, spośród osób które uczestniczyły istotna część obecnie czynnie wykonuje zawód rzeczoznawcy majątkowego.

Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje praktyk LSRM

 • Zajęcia będą odbywać się w kilkuosobowych grupach. 
 • W trakcie praktyki kandydat na rzeczoznawcę stosownie do obowiązujących wymogów sporządza projekty sześciu operatów szacunkowych.
 • Sporządzanie projektów operatów szacunkowych koordynowane będzie przez doświadczonych rzeczoznawców stowarzyszonych w LSRM posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
 • W trakcie praktyki adepci zawodu mogą wzbogacić wiedzę nabytą na studiach o praktyczne aspekty pracy rzeczoznawcy.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj: Szczegółowe informacje o praktykach w LSRM

lub zadzwoń na nr 68 322-18-01 lub 601 782 472